Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Vạn Phú Hào

131/14/13 Trần Thị Hè, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone: 0988.324.548 / 0906.04.04.53

Email: congtyvanphuhao@gmail.com