Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ
CON CHẠY ELEPHANT NHẬT BẢN - ELEPHANT TROLLEY

con chạy elephant 

Con chạy đẩy tay Elephant Nhật Bản

Model Tải trọng ( tấn ) Độ rộng cánh I (mm) Trọng lượng (kg )
P-0.5 0.5 58-130 8,2
P-1 1 58-130 11
P-1.6 1.6 68-155 19
P-2 2 68-155 19
P-3.1 3.1 89-157 27
P-5 5 90-180 48,5
P-8 8 150-175 98
P-10 10 150-175 100
P-15 15 175-190 295
P-20 20 175-190 400
 con chạy kéo tay elephant  

Con chạy kéo tay Elephant Nhật Bản

Model Tải trọng ( tấn ) Xích kéo tay (mm ) Độ rộng cánh I (mm) Trọng lượng (kg)
G-0.5 0.5 5x22.5 58-130 12
G-1 1 6x26.6 58-130 16
G-1.6 1.6 6x26.6 68-155 24.5
G-2 2 6x26.6 68-155 25
G-3.1 3.1 6x26.6 89-157 33.5
G-5 5 6x26.6 90-180 56
G-8 8 5x23.6 150-175 107
G-10 10 5x23.6 150-175 117
G-15 15 5x23.6 175-190 315.5
G-20 20 5x23.6 175-190 420