Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ
PA LĂNG KHÍ NÉN NPK NHẬT BẢN - NPK AIR HOIST
NPK
Model Chain Capacity Standard lift Lifting speed max. load Mass Air inlet thread Hose size Average air consumption
  kg mm m/min kg Rc mm m3/min
RHL-250 Link 250 3.0 27 16 3/8 12.7 1.3
RHL-500 Link 500 3.0 12.6 16 3/8 12.7 1.3
RHL-1000 Link 1,000 3.0 5.7 22 3/8 12.7 1.3
RHL-2800 Link 2,800 3.0 2.2 60 G1 19 1.7
NRE-1000 Link 1,000 3.0 5 28 3/8 12.7 1.05
RHL-250P Link 250 3.0 27 18 3/8 12.7 1.3
RHL-500P Link 500 3.0 12.6 18 3/8 12.7 1.3
RHL-1000P Link 1,000 3.0 5.7 23.5 3/8 12.7 1.3
RHL-2800P Link 2,800 3.0 2.2 63 G1 19 1.7