Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ
PA LĂNG KÉO TAY KITO NHẬT BẢN

pa lăng kéo tay kito  

pa lăng kéo tay kito 30 tấn

With Hook Suspension

Code Capacity
(t)
Standard
Lift
(m)
Hand Chain
Folded
Length
(m)
Load Chain
Dia. × 
Chain Fall
(mm)
Mass
(Net Weight)
(kg)
CB005 0.5 2.5 2.5 5.0 × 1 10
CB010 1 6.3 × 1 11.5
CB015 1.5 7.1 × 1 14.5
CB020 2 3.0 3.0 8.0 × 1 20
CB030 3 7.1 × 2 24
CB050 5 3.5 9 x 2 41
CB075 7.5 3.5 4 9 x 3 63
CB100 10 4 9 x 4 83
CB150 15 4.5 9 x 6 155
CB200 20 9 x 8 235
CB300 30 9 x 10 310
CB400 40 9 x 14 480
CB500 50 9 x 16 640