Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ
PA LĂNG KÉO TAY KAWASAKI - KAWASAKI MANUAL CHAIN BLOCK
pa lăng kéo tay kawasakikawasaki

 pa lăng kéo tay kawasaki 2 tấn

pa lăng kawasaki 2 tấn

Model Tải trọng ( tấn) Chiều cao nâng ( mét) Thử tải ( tấn) Số sợi xích Đường kính xích (mm) Dimension (mm) Trọng lượng ( Kg)
A B C D
CK005 0.5 3 0.75 1 6 125 111 24 134 8.1
CK010 1 3 1.5 1 6 147 126 28 154 11.2
CK015 1.5 3 2.25 1 8 183 141 34 192 15.3
CK020 2 3 3 1 8 215 163 38 224 17.1
CK030 3 3 4.5 2 8 183 141 38 182 18
CK050 5 3 6.3 2 10 215 163 48 224 21.7
CK100 10 3 12.5 4 10 360 163 64 224 65.2
CK200 20 3 25 8 10 585 191 82 224 194
CK300 30 3 37.5 12 10 705 485 75 85 458