Danh mục sản phẩm
HỖ TRỢ
CON CHẠY KITO NHẬT BẢN
KITO TROLLEY    
Model Cap
(t)
Beam Width Adjustability
(mm)
Min. 
Radius
for Curve
(mm)
Trọng lượng
(kg)
Standard Option
W20* W30*
TFP010 1 58-127 127-203 203-305 450 7.0
TFP015 1.5 82-153 - 153-305 550 13
TFP020 2
TFP030 3 650 21
TFP050 5 125-178 178-305 2000 43
con chạy đẩy tay kito
Model Cap.
(t)
Hand
Chain
Folded
Length
(m)
Beam Width Adjustability
(mm)
Min. 
Radius
for Curve
(mm)
Trọng lượng)
(kg)
Standard Option
W20* W30*
TFG010 1 2.5 58-127 127-203 203-305 450 11
TFG015 1.5 82-153 - 153-305 550 17
TFG020 2 3.0
TFG030 3 650 25
TFG050 5 3.5 125-178 178-305 2000 47
con chạy kéo tay kito